Zijnsoriëntatie: Pad van Levenskunst 

Pad van Levenskunst is een uitdagend en inspirerend zijnsoriëntatie traject voor iedereen die geïnteresseerd is in vrijheid, liefde, waarheid en geluk. 

Uitgangspunt is jouw Boeddha-natuur 

De visie van Zijn & Worden – en ook die van zijnsoriëntatie – is dat er in jou een dimensie is die om te beginnen vrij, compleet en onaangetast is. Altijd aanwezig. Het is jouw zogenaamde ware natuur. ‘Ware’ slaat op het gegeven dat het niet geproduceerd is maar spontaan aanwezig. Ik noem het ook wel Boeddha-natuur. Je hebt momenten in je leven dat je hiermee (al dan niet spontaan) in contact bent. 

Bijvoorbeeld in een plotseling moment van helderheid, een besef van openheid of wanneer je wordt overvallen worden door onverklaarbaar geluk of een diepe stilte. Jouw Boeddha-natuur is tevens de bron van vrijheid, waardigheid en liefde. Deze ware natuur ontdek je als je rust in Zijn. Vanuit contact met jouw ware natuur ontstaat er een fundamenteel andere houding naar jezelf en je dagelijkse leven. Dit is intens, heftig, stil, liefdevol en prachtig tegelijk. 

Zijnsoriëntatie: Het ontdekken van je ware natuur 

Het ontdekken van wie je echt bent is het doel van alle activiteiten die door Zijn & Worden worden aangeboden. Als je jouw ongeschonden en ware natuur ontdekt kun je deze volledig laten uitvouwen en in alles wat je doet tot uitgangspunt maken. Dat is een verandering van oriëntatie: je gaat van gevoelsoriëntatie of denkoriëntatie naar zijnsoriëntatie. Ondanks dat er weinig aan je leven verandert, is alles anders! 

Als je in contact bent met je ware natuur is er altijd een sfeer van losheid, gemak en zorgeloosheid. Dit lijkt eenvoudig en dat is het op een bepaalde manier ook. Toch herkennen we onze ware natuur vaak niet of we vergeten dat deze altijd aanwezig is. Het is alsof we deze verduisteren door onze gedachten, aannames en hechtingen. Net zoals wolken de zon kunnen verduisteren. 

Daarnaast zijn we vanuit gewoonte en overleven steeds op zoek naar zogenaamde voeding: ervaringen die ons moeten verrijken, anders moeten maken of juist moeten bevestigen. Tegelijkertijd willen we ervaringen waarvan we denken dat ze ons schaden afweren. Juist dit streven naar geluk en afweren of vermijden van moeilijkheden blijkt een groot obstakel te zijn. Het is onze houding van zoeken, grijpen en afweren die ons onvrij maakt. Als deze houding voorop staat is er een sfeer van kramp, zorgelijkheid en ‘moeten’. 

Pad van Levenskunst

Volgens mij wil iedereen vrij en gelukkig zijn. Leven vanuit waarden en waarheden die er voor jou toe doen. Leven vanuit openheid, liefde en inspiratie. Betekenisvol zijn en willen bijdragen. Genieten van dingen die belangrijk voor je zijn. 

Tegelijk is het belangrijk dat we realistisch zijn. Je hebt in het leven nu eenmaal te maken met tegenslagen, problemen, ziekte, pijn, verlies, etcetera. Sommige zaken zijn oplosbaar en sommige ook niet. Er zijn veel dingen

die je niet in de hand hebt. Daarnaast zijn er ook terugkerende aspecten waarvan je had gedacht dat je ze achter je had gelaten. Er zijn zaken waar je wellicht nooit vanaf zult komen. Ook krijg je vroeg of laat ook te maken met verval. Ik noem dit alles lijden. Nooit een populair onderwerp maar lijden hoort net als vreugde en geluk bij het leven. 

Het is belangrijk dat we de Leegte die in de grond van ons bestaan aanwezig is, echt toestaan. Zonder dat, springen we van ervaring naar ervaring. Als een aapje van tak naar tak. 

De vragen zijn dan ook:

  • Hoe draag ik zorg voor een vreugdevol en betekenisvol leven?
  • Hoe draag ik zorg voor relaties? 
  • Hoe ga ik om met lijden en dingen die moeilijk zijn?

Daar valt veel over te zeggen en te leren. Er zijn manieren die dat heel erg ondersteunen en er zijn ook manieren die het moeilijk, lastig of misschien wel onmogelijk maken. Ik denk dat iedereen van goede wil is, maar toch vaak zichzelf tegenwerkt of ondermijnt. Uit een soort automatisme zullen we spartelen als we in drijfzand geraken terwijl dat het slechtste is wat je kunt doen. Of we hebben simpelweg de juiste tools niet. Ook is er geen kant en klaar recept. Iedereen heeft te maken met andere omstandigheden, andere (on-)mogelijkheden en andere capaciteiten. 

Het ontdekken van je ware natuur, dit leren stabiliseren en jezelf en je leven steeds vanuit de hoogst mogelijke optiek vorm geven en ontwikkelen noemen we binnen de zijnsoriëntatie het Pad van Levenskunst. 

Moedig zijn en durven stilstaan bij hoe het is

Het vraagt moed om dit Pad te gaan, jouw Pad. Met moedig bedoel ik niet dat je een durfal zou moeten zijn, ofschoon dat wel een aspect ervan kan zijn. Moedig is vooral bereid zijn. Moedig om te durven stilstaan bij hoe het is, in plaats van hoe het zou moeten zijn. Moed om liefde te zijn. De moed om te doen wat je werkelijk wilt doen. Moedig zijn om niet direct te streven naar oplossingen en remedies omdat het streven zelf een staat van kramp is. 

Het gaat over de bereidheid om de moeilijke dingen in je leven te dragen. Bereid zijn om alleen te staan zonder houvast. Bereid zijn om leegte binnen te gaan. Bereid zijn om verbondenheid volledig aan te gaan zonder schuilplek. Durven te erkennen wanneer je niet moedig bent. Moed om onder ogen te zien dat je niet bent wie je gelooft te zijn; alles waar je in gelooft en dus aan vasthoudt, is tevens je gevangenis. Moedig omdat je op een bepaalde manier gaat ontdekken dat wie je denkt te zijn en waar je zekerheid aan ontleent niet veel anders is dan een verhaaltje. Het verhaaltje loslaten – en daarmee je bedachte identiteit – is vreugdevol en soms ook beangstigend. Je leven gaat naar duizend volt. De grootste les hierin is misschien wel om jezelf, je gedachten en je gevoelens niet te serieus te nemen. 

Trainen van een passende houding

Het is daarom de kunst om een houding te trainen en ontwikkelen die je in staat stelt je ware natuur te herkennen en te laten uitvouwen. Daarnaast is het de kunst het lijden en de moeilijkheden die je tegenkomt onder ogen te zien en om er vruchtbaar mee om te gaan. Een houding die je in staat stelt om wat je over jezelf ontdekt ook daadwerkelijk te kunnen leven en vormgeven. Een houding die bovendien moed, vuur, liefde en zachtheid in zich meedraagt om alles aan te gaan wat jij aan wilt gaan. Vrijheid, liefde en geluk zijn gegeven en het is aan jou om je erfenis goed te beheren. Ook al is het er allemaal al, toch gaat het niet vanzelf, dat is realistisch. 

Mijn ervaring is ook dat je het zelf moet doen maar dat het in je eentje een stuk lastiger is. Zo niet onmogelijk. Je hebt anderen nodig en dat is soms ook heel eng om toe te geven. Dat kunnen vrienden zijn, medereizigers of mensen die je op je pad tegen komt. Mensen die ook gekozen hebben voor hun Pad van Levenskunst. 

Ik zou je graag ondersteunen op jouw Pad van Levenskunst 

Ik heb niet alle wijsheid in pacht, noch kan ik jou zeggen wat jij moet doen. Ik kan wel samen met je kijken en onderzoeken wat behulpzaam is. Mijn leven is ook niet bepaald over rozen gegaan en dat doet het nog steeds niet (altijd). Toch ben ik meestal gewoonweg gelukkig, ongeacht de omstandigheden en heb ik manieren gevonden om vrij te leven onder soms – voor mij – lastige omstandigheden. De inzichten en ervaringen die ik heb opgedaan deel ik graag met je. De werkvormen die ik hanteer zijn het gevolg van jarenlange ervaring, training en beoefening. De belangrijkste inspiratiebronnen die dit voor mij ondersteunen en die ik graag overdraag komen uit Zijnsoriëntatie en het Tibetaans Boeddhisme.

We willen wel graag vrij zijn, maar zijn vaak niet bereid de echte prijs daarvoor te betalen, namelijk een leven zonder houvast. Het vraagt moed een dergelijk leven te leiden. Het vraagt ook doorzettingsvermogen, maar wat is het prachtig om zo te leven! Iedereen kan dat doen binnen zijn of haar mogelijkheden en omstandigheden. De essentie is dat als je durft te stoppen met zoeken en je verzet opgeeft, je jeZelf pas echt vindt.

Michael. 

Ik plaats regelmatig artikelen. Klik hier voor het overzicht van artikelen.
Of bezoek mijn YouTube kanaal voor inspirerende video’s.