Maakt Zijnsoriëntatie je gelukkiger? Neemt de kwaliteit van je leven toe? Een volmondig JA, volgens het wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd op de School voor Zijnsoriëntatie in 2012. 

“Al na één jaar beoordelen studenten hun leven als beter dan voor ze met Zijnsoriëntatie begonnen. Ze zijn meer tevreden over hun leven. Deze toename zet zich door de jaren voort: naarmate studenten langer met Zijnsoriëntatie bezig zijn, voelen ze zich beter, vrijer en gelukkiger. Het merendeel van de studenten geeft aan dat Zijnsoriëntatie hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.

Ze voelen zich minder eenzaam en meer verbonden met anderen. Ze zijn zich meer bewust van negatieve gevoelens, maar hebben er tegelijkertijd minder last van. Deze gevoelens zijn steeds minder bepalend voor hun levensgeluk. Ze ervaren hun leven als zinvoller en hebben meer zelfvertrouwen. Ze ervaren een basaal gevoel van goedheid in zichzelf. De rijkdom en heelheid van wie ze ten diepste zijn wordt voelbaar en meer en meer de grondtoon van hun leven.” (bron: School voor Zijnsorientatie)

Ook ik zie bij de studenten die dit pad al wat langer bewandelen meestal een toename van zorgeloosheid en gemak. Studenten ervaren meer vreugde, geluk, vrijheid en vervulling in het alledaagse leven. Vanuit mijn eigen ervaring in mijn leven kan ik dit ten zeerste beamen! 


Wil je ook ervaren hoe het is om je leven vorm te geven vanuit jouw ware aard?
Kijk bij Events voor het volgende aanbod.