Relatiebegeleiding

Relatiebegeleiding

Als je in relatie gaat kom je veel dingen tegen. Misschien verlang je naar meer diepgang, inspiratie, ruimte en verbinding in je relatie. Maar misschien loop je ook steeds ergens tegen aan waar je zelf niet uit komt. 

Er is moed voor nodig om te erkennen dat een relatie niet is zoals je het graag zou willen. Wellicht ervaar je veel gedoe, relatieproblemen of onenigheid en is er een gespannen sfeer. Het kan ook zijn dat je dingen in de relatie mist. De relatie is bij uitstek de plek waar zowel het ‘beste’ als het ‘slechtste’ van jezelf naar voren kan komen. Juist op de punten waar je eerst gelukkig was en je je vertrouwd voelde in je relatie, kun je opeens frustraties tegenkomen. Het kan dan zijn dat je meer behoefte hebt aan verbinding of dat je juist verlangt naar meer ruimte en vrijheid.

Soms ben je jezelf in de relatie zo verloren, dat je niet meer weet wie je zelf bent en wat je eigenlijk wilt. Ook bepaalde gebeurtenissen kunnen een rol spelen: verlies van werk of dierbaren, onbeantwoorde kinderwens, iemand gaat vreemd, enzovoorts. Dan kan de relatie al snel in een crisis geraken en kan relatiebegeleiding ondersteunend zijn. 

Mijn eerste ‘taak’ is om jullie met elkaar in gesprek te brengen. Vaak lijken de inhouden mijlenver uit elkaar te liggen. Als je echter wat dieper kijkt, dan is vooral het onvermogen om helder en open over deze inhouden te communiceren het grootste struikelblok.

Beide partners lijden vaak aan hetzelfde: je voelt je niet gezien, niet gehoord of niet gesteund door de ander.

In een intieme relatie komen diepe gevoelens boven tafel. Daar mee leren omgaan is de kunst. Wat regelmatig speelt is dat partners zich alleen voelen staan, niet gehoord voelen of zich juist bezet voelen. Dit soort gevoelens worden vaak als niet gewenst beschouwd en zo worden partners al snel eisend, verwijtend of vermijdend. Vanuit de Zijnsgeoriënteerde visie leer je dit in kaart te brengen en op een gezonde manier te dragen. Als je dat niet doet wordt deze spanning op een of andere manier uitgeleefd.

Als dit verhelderd is en tools zijn aangereikt, kunnen partners weer echt met elkaar in gesprek gaan en kunnen de moeilijkste inhouden makkelijker worden besproken. Steeds weer blijkt dat als hier aan voldaan wordt, het vervolg van het traject een stuk makkelijker verloopt. Het bewust maken van kinderlijke patronen en afhankelijkheid die in de relatie tevoorschijn komen neemt een belangrijke plaats in. Niet om deze af te keuren maar juist om ze te herkennen en zo tot volwassen relateren te komen. Volwassen relateren betekent dat je bereid bent om volledig op eigen benen te staan IN relatie. Het is daarbij een kunst om de verschillen in de relatie waar te laten zijn. 

Werkwijze en doel

De werkwijze varieert: gesprekken, oefeningen, verlangens en boosheid beheren, communicatievaardigheden aanleren, ontdekken hoe oude patronen steeds weer in een nieuw jasje worden uitgeleefd, elkaar leren zien vanuit openheid, enzovoorts.

Relatietherapie of relatiebegeleiding helpt je om met een crisis in de partnerrelatie om te gaan. De vragen die dan op kunnen komen zijn groot. Wil je samen blijven of wil je de relatie verbreken? Hoe staan jullie daar beiden in? Wie ben je zelf eigenlijk in de relatie en hoe zouden jij en je partner je relatie vanuit vrijheid willen vormgeven, los van de gewoontepatronen?

Relatiebegeleiding vindt plaats met beide partners, die gezamenlijk willen investeren in hun relatie

Dit kan leiden tot een nieuw evenwicht. Het kan echter ook zijn dat partners besluiten niet verder te gaan. Ook daarin bied ik begeleiding. Hoe ga je op een goede manier uit elkaar? Dit laatste is belangrijk om jezelf en de ander niet te belasten naar de toekomst, maar is ook belangrijk voor eventuele kinderen.

Voorafgaand aan de relatiebegeleiding bied ik altijd een gratis gesprek aan ter kennismaking. Dan kunnen jullie kijken of er een klik is en of jullie je kunnen vinden in het aanbod naar aanleiding van jullie hulpvraag. Daarna kan er voor een vervolg worden gekozen. Deze bestaat dan uit een intake om de punten waarom het gaat in kaart te brengen.

Tijdens de intake komt veelal de leegte tussen jullie als partners al helder aan het licht. Dit is veelal het beginpunt van de sessies, omdat juist die dynamiek (met alle frustraties, pijn en vertwijfelingen) zo heftig is in de relatie. Langzamerhand ontstaat er dan meer ruimte om te ontdekken hoe je vanuit een nieuw perspectief vorm kunt geven aan de relatie.

Tijdens de sessies kan blijken dat één van jullie, of jullie allebei, behoefte hebben om persoonlijke issues verder te onderzoeken. Dan kunnen er naast relatiezittingen ook individuele sessies plaatsvinden. Het traject wordt altijd beëindigd met een afrondende zitting, waarin ook ruimte is voor evaluatie.

Relatiesessies duren anderhalf uur en kosten 148 euro, of online 143 euro. Als dit bedrag te hoog is dan is er een inkomensafhankelijke vergoeding mogelijk. Dit kan in het kennismakingsgesprek besproken worden. 

Locaties: Groningen, omgeving Zwolle, online of in overleg op locatie. 

 

Lees hier een artikel over relaties

 

“Aan een paar individuele sessies met mijn partner met Michael Steinau hebben wij (als stel) enorm veel gehad! Veel oude, pijnpatronen doorbroken en doorzien. Nu kunnen we elkaar veel gemakkelijker liefdevol ondersteunen als één van ons in een trigger raakt…. Ik zou iedereen die meer verdieping wil in zijn/haar relatie(s) sessies met Michael aanraden.”

Nanda
Groningen