Datum

jun 08 2022
Verlopen!

Tijd

7:30 pm - 9:00 pm

Meditatie en Introductie over Karma | Woensdagavond 8 juni 2022 | 19.30 – 21.00

Tijdens deze introductie zal ik uitleggen hoe ik naar het begrip karma kijk. Karma is geen straf of lotsbestemming maar de manifestatie van oneindige mogelijkheden. Karma is een dynamisch proces: het functioneert binnen een complex web dat alle dingen in het universum, zowel bezielde als onbezielde, met elkaar verbindt en beïnvloedt.
Karma betekent ook wel ‘diep ingesleten patronen’.

Ik zal vertellen hoe wij negatief en positief karma genereren en hoe we karma kunnen ledigen. Uiteindelijk is de essentie van alles om voorbij karma te rusten, rusten in Zijn. De avond wordt gestart met een meditatie. Er is ook gelegenheid om te delen en/of vragen te stellen.

Iedereen die nieuwsgierig is: wees welkom bij deze avond!

Datum:  woensdag 8 juni 2022
Tijdstip: 19:30 – 21:00 uur
Locatie: online
Kosten: op donatie

Meld je aan om mee te doen:
Aanmeldformulier

Aanmelden kan uiterlijk tot woensdag 19:00 uur. Na aanmelding ontvang je informatie over hoe je via Zoom kunt deelnemen.
Kun je er niet bij zijn, maar wil je de avond terugkijken? Ook dan graag aanmelden via het formulier.


Traleg Rinpoche zegt over karma:

Boeddha definieerde karma als actie, in die zin dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen toestand in de wereld en dat onze gedachten en handelingen vanaf hier onze toekomst bepalen. Wij zijn een product van oorzaken en omstandigheden – wij zijn wat wij zijn als gevolg van daden in het verleden, simpel gezegd.
We zijn wie we zijn door onze karmische erfenis. Zonder dat zouden we niet zijn zoals we zijn, maar dat betekent niet dat we zo moeten blijven.

Handelingen worden verricht omdat er bepaalde reeds bestaande oorzaken en omstandigheden zijn die aanleiding geven tot de impuls om bepaalde handelingen te verrichten, en daaruit vloeit het karmische effect voort. Bij het verrichten van handelingen is er gewoonlijk een stuwende factor. Wij voelen ons door iets gedwongen om bepaalde dingen te doen, en wanneer wij die handelingen verrichten, op basis van die impulsen, brengen de handelingen vervolgens relevante effecten teweeg. Dit betekent echter niet dat elke handeling die verricht wordt een bepaalde oorzaak en een bepaald gevolg heeft.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt binnen Zijn en Worden is dat je om te beginnen al heel en compleet bent, al vrij. Het is de kunst dat te zien en tot basishouding van je leven te nemen. Dat geeft rust en vertrouwen.
Eén van de redenen waardoor ons zicht op onze vrije aard wordt belemmerd, is dat we niet goed om kunnen gaan met onze onbewuste patronen, wat we ook karma kunnen noemen.

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *