Trainingen

Zijn en Worden: Het Pad van Levenskunst

Een uitdagend en inspirerend traject voor moedige mensen

 

Modules Zijn en Worden

Als je  meer wilt ontdekken over Zijnsoriëntatie kun je aan de introductietraining deelnemen en als je je wilt verdiepen kun je deelnemen aan de modules van Zijn en Worden. Elke module heeft een eigen thema. Deze modules kun je in willekeurige volgorde volgen en je hoeft niet eerst de introductietraining te volgen.  Hieronder vind je meer informatie over deze module.

Module: Leegte als poort naar vervulling

Als wij durven toegeven en herkennen wat onze werkelijke verlangens zijn, dan kunnen we dat gebruiken om contact te maken met het gemis of de leegte die daaronder ligt. Gemis, leegte en contactloosheid speelt een grote rol in hoe je leven is ingericht. Deze is al vroeg in onze jeugd ontstaan en vormt een gat in onze psyche. Instinctief en reflexmatig (en veelal onbewust)  bewegen we bij dit gat vandaan. Hans Knibbe vertelt hier treffend over in zijn lezing.

Onze hele (defensieve) psychologische systeem is erop ingericht om bij deze leegte, bij dit gemis vandaan te raken. Door te ontkennen, door te zoeken naar oplossingen, door de leegte te willen opvullen, de mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Dit willen ontsnappen brengt echter veel lijden met zich mee, veel onrust en bepaalt in grote mate ons doen en laten. Soms heel duidelijk maar heel vaak valt het niet eens op.

De gevolgen vallen echter wel op: verkramptheid, opgetrokkenheid, boosheid, verdriet, onbehagen, onvrede, niet kunnen settelen, onrust, op zoek naar mooie ervaringen, op weg zijn naar beter / anders / meer of minder, zijn allemaal indicaties. Veel in je hoofd zitten ook. Evenals overwegend positief of negatief zijn. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit is niet negatief. Deze bewegingen en strategieën zetten ons juist op het spoor van wat onbewust is, en zo kunnen we juist koers zetten richting het gat. Dat gat voelt vaak aan als een afgrond, een plek waar je niet kunt zijn, een zwart gat.

Binnen de Zijnsgeorienteerde visie en werkwijze leer je om de leegte en het gemis niet te zien als iets waar je bang voor hoeft te zijn. Met de juiste tools en aanwijzingen blijkt dat als we moedig zijn en de leegte betreden,  dit juist de poort is naar de gegeven rijkdom en vervulling  van zijn. Het is ook noodzakelijk dat we hier op ons gemak raken want anders zal dit ons altijd bepalen en ons uiteindelijk ongelukkig maken.

In deze module leer je werken met de techniek ‘de Val’ om zo vaardig te worden op dit gebied. We gaan dus niets oplossen of fiksen, maar je leert te zijn op die plekken waar je normaal gesproken bij wegschrikt.

Je gaat herkennen waar je in contact met anderen jezelf terugtrekt of niet alles laat zien. Hoe je strategisch bent als het gaat om het binnenhalen van voeding die het oude gemis moeten opvullen (gezien, gehoord, begrepen willen worden).

Tot slot krijg je ook zicht op wat spiritueel materialisme is en dat dit niet verschilt van werelds materialisme maar dat ze beiden dezelfde achtergrond hebben. Juist als je afziet van vervulling zul je meer vervuld zijn dan ooit. Dan toont de rijkdom van jouw wezen zich in volle glorie.

Data: Deze training gaat van start in het voorjaar en wordt op 3 dagen gegeven in zowel
Groningen 24 maart, 22 april en 27 mei 2018 van 10:00 tot 17:00
Slijk Ewijk (nabij Nijmegen) 21 april, 26 mei en 16 juni 2018 van 10:00 tot 17:00

opgeven via info@zijnenworden.nl

Module: Leegte als toegang tot de rijkdom van Zijn

Groningen 16 december 2018 van 10:00 tot 17:00
Slijk Ewijk (nabij Nijmegen) 8 september, 6 oktober en 9 december van 10:00 tot 17:00

Kosten € 290,-
meer info volgt
opgeven via info@zijnenworden.nl

Module: Spiritwerk 2

Groningen 12 januari, 9 februari en 23 maart 2019 van 10:00 tot 17:00
Slijk Ewijk (nabij Nijmegen) 13 januari, 10 februari en 24 maart van 10:00 tot 17:00

Kosten € 290,-
meer info volgt
opgeven via info@zijnenworden.nl

Module: de niet herkende Boeddha

Groningen 14 april, 19 mei en 16 juni (ovb) 2019 van 10:00 tot 17:00
Slijk Ewijk (nabij Nijmegen) 13 april, 18 mei en 15 juni 2019 van 10:00 tot 17:00

Kosten € 290,-
meer info volgt
opgeven via info@zijnenworden.nl

 

Module: Spiritwerk 

Spiritwerk is het verleggen van identificatie van kleinheid, geconditioneerde zelf- en wereldbeelden naar Grootsheid, naar het besef dat je een Verlichte Boeddha bent. Door dit veelvuldig te doen wordt dit op den duur onze werkelijkheid. Door veel en langdurig deze werkelijkheidsbeleving te oefenen gaat deze incarneren en vormt zich een nieuw, vrij en stralend gewoontelichaam (Boeddhalichaam). Andere termen die gebruikt worden: de Wijze, Presentie, vrije man/ vrouw, stuurman/ stuurvrouw, innerlijke leraar of innerlijke guru. In module 3 gaan we het werken met Spirit verder verdiepen.

We zullen opnieuw de visualisaties gaan doen maar zullen deze ook verder verdiepen en uitbreiden. Dit geldt zowel voor de Spirit als ook voor het Huis van Zijn. Daarnaast zul je kennis gaan maken met andere Spiritvormen waaronder “de Wachter”. Deze zeer doorsnijdende Spiritvorm nodigt jou uit om je hechtingen onder de loep te nemen en te offeren. Offeren van belangen en hechtingen maakt je vrij en gelukkig, niet het vasthouden eraan. Daarnaast brengt afstemming op de Wachter ook veel helderheid en daadkracht. Middels de Wachter leer je leiding te nemen over je leven.

We gaan ook aan de slag met hoe je eigenheid in relatie leeft door middel van de Vrije Seksuele Man/Vrouw (VSM/VSV). Seksueel slaat hier op creatiekracht, tot vorm komen vanuit vrijheid in verbinding. Normaal gesproken zijn we geconditioneerd in relatie tot anderen of in relatie tot anderen of in relatie tot de wereld en dimmen we onze vorm en passen deze aan. We vouwen ons als het ware in, in een wat meer solide, strakke vorm. Als we echter uitvouwen als VSM of VSV, en tot een vrije open vorm komen, zijn we zacht, vurig, fel, liefdevol, gepassioneerd en juicy. De vorm wordt steeds in het moment geboren maar nooit tot “iets” gemaakt. Wordt nooit bewaakt, of vastgezet.

Tot slot ook in deze module weer veel aandacht voor meditatie. Ditmaal in afstemming tot en met de Spirit als jouw “innerlijke leraar”. Hier vindt dan transmissie plaats van wijsheid, zegening, verlichting, liefde, devotie en overgave.

Al deze werkwijzen brengen op allerlei niveaus transformatie en reiniging teweeg en hebben een diep helend effect. Brengen je Thuis in wie je altijd al bent.

Data: Deze training wordt op 3 dagen gegeven in zowel
Groningen: volgen
Slijk Ewijk (nabij Nijmegen): volgen

opgeven via info@zijnenworden.nl

Uitgangspunt

De visie van Zijn en Worden is dat er ‘in’ jou een dimensie is die om te beginnen vrij, compleet en onaangetast is. Het is jouw ‘ware natuur’. ‘Ware’ slaat op het gegeven dat het niet geproduceerd is maar spontaan aanwezig. Ik noem het ook wel Boeddha-natuur. Je hebt momenten in je leven dat je hiermee (spontaan) in contact bent. Een plotseling moment van helderheid, een besef van openheid of ‘overvallen’ worden door onverklaarbaar geluk of een diepe stilte zijn daar voorbeelden van.

Jouw Boeddha-natuur is tevens de bron van vrijheid, waardigheid en liefde. Deze ware natuur ontdek je als je rust in Zijn. Vanuit contact met jouw ware natuur ontstaat er een fundamenteel andere houding naar jezelf en je dagelijkse leven. Dit is intens, heftig, stil, liefdevol en prachtig tegelijk.

jaartraining zijnsoriëntatie - zijn en worden
jaartraining zijnsoriëntatie - zijn en worden

Het Pad van Levenskunst

Het ontdekken en ontwikkelen en je leven steeds vanuit de hoogst mogelijke optiek vorm geven is wat ik noem het Pad van Levenskunst. Het vraagt moed om dit Pad te gaan, jouw Pad. Moed omdat je op een bepaalde manier gaat ontdekken dat wie je denkt te zijn en waar je zekerheid aan ontleent niet veel anders is als een verhaaltje. Het volledige artikel over het Pad van Levenskunst kun je hier lezen.

De essentie is dat als je durft te stoppen met zoeken, je jezelf pas echt vindt!

Introductietraining

Deze training is bedoeld voor mensen die graag meer willen proeven van onze manier van werken of die al enthousiast zijn geraakt en verder willen verkennen en onderzoeken. De training bestaat uit 4 avonden. Onderwerpen zijn:

 • Ontdekken van en leven vanuit Rijkdomsbewustzijn
 • Spirit versus psyche (ego)
 • Wakkertetraining (artikel met meer informatie): het onderbreken van steeds maar op weg zijn
 • Meditatie
 • Genereren van warmte, liefde, gronding en Zijn (o.a. kruikademhaling)

Tijdens de cursus wordt er van je verwacht dat je thuis met de oefeningen aan de slag gaat.

Lokatie: Wijchen en Groningen

Adressen: ’t Mozaiek, Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen / Edanz, Van Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen

Data najaar 2018:

Groningen volgen
Wijchen     volgen

Tijd: 19:00 – 22:00

Introductieprijs: €125,00

Modules Zijn en Worden

Als je aan de introductietraining hebt deelgenomen en Zijnsoriëntatie verder wilt ontdekken en verdiepen kun je deelnemen aan de modules van Zijn en Worden. Elke module heeft een eigen thema. Deze modules kun je in willekeurige volgorde volgen. In het najaar van 2017 start module 2. Hieronder vind je meer informatie over deze module. In de winter van 2017 start module 3.

Module: Vertrouwen in je Natuur

‘Beoefenen dat je al verlicht bent’

Vanuit overleven en steeds maar op weg zijn naar anders of beter, steeds maar aan jezelf werken en sleutelen heeft je ver gebracht maar zet je ook in een kramp. Het is namelijk nooit goed genoeg. Het beginpunt is steeds dat er iets niet goed is. Als je wat dieper kijkt zie je dat dat een diepgeworteld wantrouwen is. Omdat je wantrouwend bent, ben je op weg. Het beginpunt dat er iets te verbeteren zou zijn is blindheid en verwarring. Het hele idee van een pad, op weg zijn, aan jezelf sleutelen, dat uitgangspunt kun je loslaten. Door het los te laten rust je meteen in het hart van jezelf en van al het zijnde. Dat is: ‘rusten in Zijn’. Dat is de grond van Zijnsoriëntatie. Er is al verlichting, onverwoestbare boeddha-essentie of verlicht Gewaarzijn. Jouw Natuur of grond is al non-duaal, de grond van jou heeft alle boeddhakwaliteiten al in zich. Je hoeft niets te doen behalve dat in beeld te nemen en… in beeld te houden! Dat is wat we deze training gaan ontdekken en leren, om je non duale Natuur te herkennen en ‘beoefenen’. Dat vraagt om een diep vertrouwen van jouw kant in datgene wat ‘niet iets’ is, namelijk Zijn. Naast rusten in Zijn staan vertrouwen / wantrouwen centraal.

Deze module bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt op twee plekken tegelijk gegeven, namelijk in Slijk Ewijk (nabij Nijmegen) en in Groningen. De data zijn:

Slijk Ewijk: data volgen
Groningen: data volgen

We starten steeds om 10 uur en eindigen om 17 uur. Mocht je een keer niet kunnen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld 2 dagen in Groningen te doen en de andere dag in Slijk Ewijk in te halen (of vv). Ook kun je als je een keer niet kunt een afspraak met mij maken om dit in te halen. Daarnaast mag je dan als de training op een later tijdstip weer gegeven wordt deze dag dan als extraatje ook nog een keer inhalen.

De kosten bedragen € 275. Je mag het in één of twee termijnen betalen.

Wat leveren deze trainingen je op?

Deelnemers geven na de training Zijnsoriëntatie aan dat ze veel minder zorgelijk door het leven gaan en veel meer vrijheid, geluk, ruimte  en vreugde ervaren. Vrijheid en geluk worden niet (alleen) bepaald door omstandigheden. Wijzelf zijn de bepalende factor. Onze houding, onze manier van kijken en ons gedrag zijn een recept voor zowel geluk als ongeluk. Hier heb je dus zelf invloed op. De combinatie van zowel spiritualiteit als psychologisch inzicht zorgen ervoor dat de training een diepgaand effect heeft op de kwaliteit van je leven.

Hier een aantal reacties van deelnemers:

“Ik durf meer te zeggen wat ik voel en denk.”

“Het loslaten van aannames die in de weg zitten is bevrijdend.”

“Ik was steeds bezig met veranderen: door te streven, te sleutelen, gezien willen worden zonder kwetsing. Nu kan ik daar zorgeloos mee over weg, omgaan met de verlangens zonder te grijpen of verwerpen.”

“Ik sluit nu vriendschap met de situatie zoals die is.”

“Ik ben in staat het leven door een  andere bril te zien en dat geeft een vrij, ruim en blij perspectief.”

“Altijd is er de schaamte van niet goed genoeg zijn en pas te voorschijn komen als ik het zeker weet en geaccepteerd ben. Dit is een illusie waar ik langzaam meer vat op krijg door alle handvaten.”

“Ik zat verstrikt in mijn heden en verleden, zodra er zich een nieuwe situatie voordeed. Ik draaide mijn herinneringen als een oude en nieuwe film keer op keer af. Dit ervoer ik als lichamelijk en geestelijk erg vermoeiend. Door bewustwording hiervan en bewuste houding kan ik hier met veel gemak mee omgaan, zonder dat ik hierin verstrikt raak.”

“Door oefeningen en meditatie kan ik mezelf kalmeren en weer in mijn kracht komen.”

“Ik heb mijn valse identiteit kunnen ontmaskeren en weet nu wie ik echt ben.”

“Ik ervaar meer contact en interesse in mijn partner en anderen, meer intimiteit.”

“Ik kan milder en vriendelijker naar mezelf kijken.”

“Ik heb meer zicht gekregen op hoe mijn verleden de motor is geweest (en nog steeds) van waaruit ik reageer, keuzes maak en mijn aannames doe.”

“Ik ben blij met wie ik ben en wie ik ben is zoveel meer dan wat ik denk over mezelf.”

“Ik twijfel en pieker zoveel minder in vergelijking met voor ik de training.”

“Ik ga veel zorgelozer en ontspannen door het leven en moeilijke situaties.”

Voor wie zijn de trainingen geschikt?

De trainingen zijn zeer toegankelijk, iedereen kan levenskunstenaar zijn. Het is namelijk je natuur!

Wil jij:

 • ontwaken uit de verhalen die je jezelf steeds vertelt?
 • ontdekken wat er echt toe doet?
 • stoppen met werken aan jezelf en je problemen en leven vanuit een open en vrije houding?
 • een levenshouding ontwikkelen waar je de rest van je leven iets aan hebt?
 • een zorgeloos leven leiden vanuit liefde, compassie en vrijheid?
 • je persoonlijk, spiritueel en relationeel ontwikkelen?

Begeleiding

De training is ontwikkeld en wordt begeleid door Michael Steinau. Zijn inspiratie komt voort uit Zijnsoriëntatie en Dzogchen (Tibetaans Boeddhisme). Het doorgeven van deze inspiratie is zijn missie. Deze training wordt sinds 5 jaar gegeven in Wijchen en recentelijk ook in Groningen. Meer informatie over Michael en zijn visie vind je hier.

“Dank je wel Michael voor het aanreiken van het perspectief van volheid, dat alles er al is. Dat ik me kan ontspannen, kan loslaten. Mijn juicy en levendige natuur voelen! Het pad dat je laat zien in de retraite is helder, eenvoudig en compassievol, net als jouw begeleiding.” Renske

jaartraining zijnsoriëntatie - zijn en worden
jaartraining zijnsoriëntatie - zijn en worden
jaartraining zijnsoriëntatie - zijn en worden
jaartraining zijnsoriëntatie - zijn en worden
jaartraining zijnsoriëntatie - zijn en worden